Bilgi Teknolojileri Denetim Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Elektronik dönüşümün, ticaret sanayi ve sosyal alanlara hakim olduğu günümüz dünyasında bilgiye sahip olmak kadar onu korumak da önem taşımaktadır. Mazars Denge, yetkin ve çözüm odaklı bir ekiple Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Denetim alanlarında şirket süreçlerinin hedeflenen stratejik yaklaşıma uygun işlemesine destek vermektedir.

Uyum ve Yönetişim
Siber güvenlik risklerini adreslemek için uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamalar ve standartlar kanıtlanmış ve bütüncül bir bakış sunmaktadır. Bu standartlara ilişkin sertifikasyonlar tedarik zincirindeki müşterilere siber güvenlik risklerinin etkin, kapsamlı ve devamlı şekilde yönetildiği konusunda güvence sağlamaktadır. Mazars Denge, şirketlerin en iyi uygulamalara ve standartlara uyumunu sağlayarak yönetişim kalitesini arttırmaktadır.Bu sayede:
. İş kararları desteklenerek yüksek kalitede bilgi sağlanır.
. Stratejik hedef ve iş süreçlerinin gerçekleşmesinde verimli ve inovatif şekilde Bilgi Teknolojilerinin kullanımını sağlanır.
. Güvenilir, becerikli ve verimli teknoloji uygulamalarıyla operasyonel mükemmeliyet kuruma kazandırılır.
. BT risklerinin kabul edilebilir seviyede yönetilebilmesini sağlanır.
. BT hizmetleri ve teknoloji maliyetlerinin optimize edilmesi sağlanır.
. İlgili kanun, yönetmelik, sözleşme ve politikalara uyum süreçleri desteklenir.
. BT yönetişim siber güvenlik seviyesi yükseltilerek, geniş çaplı saldırılara karşı savunma kapasitesi iyileştirilir ve olaylardan etkilenme riski ve etkisi azaltılır.

Bilgi Teknolojileri(BT) Yetkinlikleri
Bilgi Teknolojileri(BT) Yetkinlikleri analizi var olan BT kapasitesinin güncel en iyi uygulamalar ile karşılaştırılması ve iyileşme önerilerinin yapılmasıdır. Çalışma sonuçları kullanılarak iş süreçlerinin, etkin, çevik ve güçlü BT organizasyonu ile desteklenerek uzun vadeli stratejileri gerçekleştirmesine yardımcı olunmaktadır. Mazars Denge, BT yetkinlik analizlerini kullanarak BT yetkinliklerinin arttırılmasa destek olur.Bu sayede;. BT iş stratejisine destek olacak ve etkinlik sağlayacak şekilde yeniden konumlandırılır.
. BT maliyetleri azaltılır.
. Günlük operasyon performansı iyileştirilir ve verimlilik arttırılır.
. Raporlama yapılarına gerçek zamanlı, kesin ve doğru veri ile erişim iyi seviyede şeffaflık sağlanır.
. Politika, prosedür, kanun ve yasal düzenlemelerle uyum güçlendirilir.
. Risk giderme planları (ör. Felaket Kurtarma, BT Güvenlik) sayesinde genel risk seviyesi düşürülür.
Copyright 2021 - Yetkin Muhasebe - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Yetkin Muhasebe - Tüm Hakları Saklıdır