İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
Tüm yönleri ile Sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili konularda işyerinin tescilinden, devir, nakil, intikal, özellikli işveren işlemleri, sigorta primine esas kazançların değerlendirilmesi, prim oranları, işyerinin tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi ve değişiklikler, idari para cezaları bunlara yapılacak itirazlar ve kanuni yollar, prime esas kazançların üst sınırını aşan primlerin iadesi, istisnai işlemler gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm alanlarda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.
Asgari İşçilik Danışmanlığı
İnşaat, İhale konusu veya sürekli işyerlerinde Asgari İşçilik uygulamaları ile ilgili sürecin stratejik bir biçimde baştan sona danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında yönetilmesi, Asgari işçilik uzlaşması, itiraz dava yolları, İlişiksizlik yazısı temin edilmesi.
Taşeron Denetimi ve Raporlama
Ana işyerlerinize tabi alt işyerleriniz ile ilgili sosyal güvenlik, iş hukuku ve iş sağlığı gibi hususlardan kaynaklanan risklerin yönetimi ve raporlanması
Teşvik Danışmanlığı
SGK ve İş-Kur teşvikleri başta olmak üzere bir veya birden fazla teşvikten azami oranda faydalanmanız için istihdam stratejilerinizin belirlenmesi ve sürekli faydalandırma,
 Özel Amaçlı Denetimler
İş hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda özel denetim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması
Rehberlik Hizmeti
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilebilecek teftiş ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonu ve proaktif danışmanlık hizmeti verilmesi
Copyright 2021 - Yetkin Muhasebe - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Yetkin Muhasebe - Tüm Hakları Saklıdır