Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 • Bireysel ve kurumsal genel mali müşavirliği
 • Şirket birleşme, bölünme, nevi değişikliği ve satın almalarına ilişkin vergi danışmanlığı, vergi risk incelemeleri
 • Vergi incelemesi danışmanlığı
 • Vergi uzlaşmaları danışmanlığı
 • Vergi davaları danışmanlığı (dilekçe hazırlama ve dava süresince)
 • Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı, kurulması, denetimi ve uygulanması
 • Şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş muhasebe denetimi
 • Yolsuzluk denetimi
 • Vergi yükünü azaltan yasal teşvik, istisna ve muafiyetler hakkında danışmanlık
 • Mali karlılık analizleri ile kurumsal yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik denetim ve danışmanlık hizmetleri
 • Muhasebe departmanı çalışanlarının eğitimi ve mesleki yetkinliklerinin test edilmesi
 • Yabancı Sermaye, Teşvik, Yatırım, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık
 • Teşvik mevzuatı ve teşvik başvuruları hakkında danışmanlık
 • Mali mevzuattaki değişikliklerin ve özellik arz eden konulardaki mali yorum ve işlemlerin sirkülerler vasıtasıyla duyurulması
Copyright 2021 - Yetkin Muhasebe - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Yetkin Muhasebe - Tüm Hakları Saklıdır